Нонік В.В. Інформаційна модель управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: монографія / В.В. Нонік, А.П. Дикий, О.С. Дика. - Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2017. -248 с.

    Забезпечення захисту облікових даних суб’єкта господарювання є важливою передумовою, спрямованою на забезпечення економічної безпеки підприємства. Особливого значення набуває проблема організації бухгалтерського обліку у формуванні системи економічної безпеки підприємства щодо забезпечення управління обліковою інформацією для прийняття управлінських рішень та належного рівня захисту майна підприємства від прояву негативних чинників з боку різних користувачів. В монографії сформовано науково обґрунтовані теоретичні засади та практичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку як інструменту забезпечення економічної безпеки підприємств з метою захисту бухгалтерської інформації та майна підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що сприятиме реалізації принципу безперервності діяльності. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.