Планування, моделювання та верифікація процесів в гнучких виробничих системах. Практикум: навч.-метод. Посібн ./ І. Ю. Черепанська, В. А. Кирилович. А. Ю. Сазонов, Б. Б. Самотокін; за заг. ред. В. Л. Кириловича. - Житомир: ЖДТУ. 2015. - 285 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до навчального плану магістерського навчального курсу "Планування, моделювання та верифікація процесів в гнучких виробничих системах" за спеціальністю 7.0502020 і 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", розробленого відповідно до спільного європейського проекту ТЕМПУС в ЖДТУ. У даному навчально-методичному посібнику розглянуто деякі різнопланові за змістом і методами рішення типові задачі оптимізації, що мають місце при проектуванні, моделюванні та верифікації процесів в гнучких виробничих системах, а також  представлені методи і засоби автоматизованого вирішення цих завдань, наведено методичні вказівки та індивідуальні завдання для практичних, лабораторних і самостійних робіт студентів денної та заочної форми навчання.