Райковська Г.О. Інженерна графіка. Практикум : навч. посібник / Г.О. Райковська, В.Д. Головня, Л.Є. Глембоцька. - ч. 2. - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 116 с.

    Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу інженерна графіка, типові приклади креслеників деталей машин, а також тестові завдання і питання для контролю знань. Навчальний посібник призначено для організації та проведення практичних занять, а також набуття практичних навичок конструкторської діяльності, для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» і 27 «Транспорт».