Райковська Г.О. Інженерна графіка. Практикум: навч.посібник /Г.О.Райковська, В.Д.Головня, Л.Є.Глембоцька.- Ч.1.- Житомир: ЖДТУ, 2015.-250с.

Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу інженерна графіка, типові приклади креслення, а також багатоваріантні завдання для індивідуальних графічних робіт з методичними порадами виконання кожного з них.