Стаценко В.Є. Деталі машин : навч. посібник. В 2 ч. : Ч. І. Основи проектування та методики розрахунку зубчастих механічних приводів / В.Є. Стаценко, В.П. Шумляківський.- Житомир: ЖДТУ, 2015.-260 с.

Наведено матеріали щодо завдань, вимог і послідовності курсового проектування деталей машин. Подано типові питання для самоконтролю,  захисту курсової роботи та методику оцінювання процесу проектування. Розглядаються типи приводів і рекомендована послідовність та особливості розрахунку основних елементів передач. Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів напрямків підготовки, які вивчають загальноінженерні дисципліни, виконують курсову роботу або проект, які передбачені освітніми стандартами.