Ткачук Г.Ю. Формування бізнес-моделі підприємства : навч. посібник / Г.Ю. Ткачук, О.М. Кушніренко. - Житомир : ЖДТУ, 2016.-222 с.

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з дослідженням організаційно-економічного механізму формування бізнес- моделі на сучасних підприємствах з метою більш ефективного управління ними. 

Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, підприємців, фінансових контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника керівники та спеціалісти мають можливість набути базової підготовки з питань управління в господарській діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані управлінські рішення.