Трухан О.Л. Розвиток стратегічної діагностики в системі стратегічного управління підприємством : монографія / О. Л. Трухан. -­Житомир: ЖДТУ, 2013. - 300 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних та організаційних аспектів стратегічної діагностики підприємства в умовах ринкових змін. Автором вперше розглянуто концепцію стратегічної діагностики як системного процесу дослідження стратегічного потенціалу підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Призначена для викладачів вузів, магістрів, аспірантів, докторантів та осіб, які цікавляться проблемами теорії і практики стратегічної діагностики суб'єктів господарювання.