Валінкевич Н.В. Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах інноваційної економіки: проблеми теорії та практики: монографія / Н.В.Валінкевич.-Житомир: ЖДТУ, 2014.-439с.

У монографії досліджено генезис змісту модернізації підприємств, проблеми, необхідність та можливості впровадження організаційно-економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто питання щодо перспектив зростання виробництва продуктів харчування підприємствами України, запропонована економіко-математична модель модернізації виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Призначена  для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів та спеціалістів у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу.