Вигівська І.М., Макарович В.К. Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу: монографія. – Ж.: Житомирська політехніка, 2019.— 140 с.

     Монографію присвячено питанням удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу. Уточнено сутність поняття факторингу, виявлено галузеву специфіку діяльності факторингових компаній, ідентифіковано ризики факторингового бізнесу. Теоретично обгрунтовано комплексне методичне забезпечення бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії в умовах ризику, що враховує види факторингу, ризики факторингового бізнесу, порядок оцінки ризиків та їх ймовірних наслідків, особливості облікового відображення методів управління ризиками та розкриття відповідної інформації у бухгалтерській звітності. Удосконалено організаційно-методичні положення аналізу ефективності факторингових операцій та факторингового бізнесу вцілому.