Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методологія, організація: монографія / В.В.Євдокимов, Д.О.Грицишен, С.В.Тарасенко.-Житомир: ЖДТУ, 2014.- 232с.

В монографії розкрито проблеми теорій, методології та організації господарської діяльності судноплавних компаній. Зокрема, розкрито особливості функціонування судноплавних підприємств України та розроблено бухгалтерські моделі їх господарської діяльності. Окремі розділи присвячені розробці організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку морських/ річкових суден, калькулюванню собівартості транспортних послуг та обліковому забезпеченню управління доходами та фінансовими результатами судноплавних компаній.

Видання призначено для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.