Створення профілю вченого в наукометричній системі "Google Академія"

В Україні в 2014 році була створена і працює в тестовому режимі інформаційно-аналітична система "Бібліометрика української науки" — проект, який розвивається за безпосередньої участі наукової спільноти і який можна назвати загальнодержавною системою моніторингу та відстеження тенденцій розвитку української науки.

Інтелектуальний потенціал вітчизняного дослідницького середовища забезпечується в цьому проекті інтернет-візитівками українських вчених — бібліометричними профілями, які представляють сферу наукової діяльності вчених, надають їхні впорядковані списки публікацій, індекси та діаграми цитувань, коло наукових інтересів тощо.

З точки зору реальних показників цитування для україномовних авторів, Google Scholar представляє більшу зацікавленість, ніж бібліометричні комерційні платформи Web of Science або Scopus, які опрацьовують менше 2 % публікацій українських науковців.

Профіль вченого у Google Академії надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Можна переглядати, хто цитує ваші публікації, переглядати графіки цитувань у часі та розраховувати декілька наукометричних показників. Як приклад, профіль Легенчука С.Ф. https://scholar.google.ru/citations?user=H4jR78UAAAAJ&hl=uk&oi=ao

«Створення бібліометричного профілю вченого в Google Академії» https://docs.google.com/document/d/1yDNtpBzBiYr7maygqNPqYA49HFzy1NQk-PUTYOJeME4/edit   

Оприлюднення результатів досліджень у вигляді бібліометричного портрета — це своєрідний звіт фахівця суспільству за надану можливість займатися науковою діяльністю. Тому створення таких портретів слід розглядати як обов'язок вченого.

 

Просимо створювати та надсилати інформацію про свої бібліометричні портрети на адресу lib_olga@ztu.edu.ua