Українські наукові журнали

         Сайт "Українські наукові журнали" - загальнодержавний довідково-інформаційний веб-ресурс, який містить інформацію про вітчизняну наукову періодику, рекомендації авторам щодо написання наукових статей, питання авторських прав, обговорення технічних та технологічних питань створення та поширення наукових журналів, трансферу з друкованого на електронне видання, основні засади наукометрії та бібліометрії тощо.

Також можна ознайомитись з переліком українських фахових журналів, які входять до БД Scopus, Web of Science, Index Copernicus, eLibrary.

Доступ до ресурсу за посиланням usj.org.ua