Бібліометрика української науки лоооо

В Україні в 2014 році була створена і працює в тестовому режиміВ Україні в 2014 році була створена і працює в тестовому режимі інформаційно-аналітична система "Бібліометрика української науки" — проект, який розвивається за безпосередньої участі наукової спільноти і який можна назвати загальнодержавною системою моніторингу та відстеження тенденцій розвитку української науки.

Інтелектуальний потенціал вітчизняного дослідницького середовища забезпечується в цьому проекті інтернет-візитівками українських вчених — бібліометричними профілями, які представляють сферу наукової діяльності вчених, надають їхні впорядковані списки публікацій, індекси та діаграми цитувань, коло наукових інтересів тощо.

З точки зору реальних показників цитування для україномовних авторів, Google Scholar представляє більшу зацікавленість, ніж бібліометричні комерційні платформи Web of Science або Scopus, які опрацьовують менше 2 % публікацій українських науковців.

Профіль вченого у Google Академії надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Можна переглядати, хто цитує ваші публікації, переглядати графіки цитувань у часі та розраховувати декілька наукометричних показників. Як приклад, профіль Легенчука С.Ф. https://scholar.google.ru/citations?user=H4jR78UAAAAJ&hl=uk&oi=ao

«Створення бібліометричного профілю вченого в Google Академії» https://www.youtube.com/watch?v=LaXNCe6Etrw   або

https://docs.google.com/document/d/1yDNtpBzBiYr7maygqNPqYA49HFzy1NQk-PUTYOJeME4/edit   або

http://opu.ua/upload/files/Instr.pdf

Оприлюднення результатів досліджень у вигляді бібліометричного портрета — це своєрідний звіт фахівця суспільству за надану можливість займатися науковою діяльністю. Тому створення таких портретів слід розглядати як обов'язок вченого.

Також можна створювати профіль і в міжнародній наукометричній базі «IndexCopernicus» https://www.youtube.com/watch?v=xWzGtdOuhU0  ; https://www.youtube.com/watch?v=tU-etvCXYbQ

Корисні посилання

· Інформаційно-аналітична система "Бібліометрика української науки". URL: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu.

· Google Scholar. URL: https://scholar.google.com.ua

· Публікації з бібліометрії та наукометричних досліджень. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/publications.html

Просимо створювати та надсилати інформацію про свої бібліометричні портрети на адресу lib_olga@ztu.edu.ua