Равська Н.С. Металорізальні інструменти : підручник / Н.С. Равська, П.П. Мельничук, Р.П. Родін. - Житомир : ЖДТУ, 2016. - 612 с.

В підручнику описані методи розрахунку та конструювання металорізальних інструментів. Суттєве місце відводиться аналізу загальних принципів конструювання різальних інструментів, володіння якими дозволяє грамотно проектувати нові та удосконалювати відомі інструменти.

Викладено рекомендації щодо вибору матеріалів, що застосовуються при виготовленні різальних інструментів, а також розглянуто абразивні інструменти, які знаходять значне застосування у машинобудуванні.

Для студентів машинобудівних спеціальностей.