РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР

Послуги, що надає РВС

  1.  Коректорський висновок – для отримання потрібно надати матеріал у роздрукованому варіанті. Термін виконання – 2 робочих дня.
  2.  ISBN – для отримання потрібно надати:

              ° службову записку на ім’я ректора (довільна форма)

              ° витяг з протоколу Вченої ради

Вимоги до оформлення публікацій

Сайти видань 

«Технічна інженерія» 

«Економіка, управління та адміністрування»

«Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»

«Public Policy and Accounting»

Оплата послуг:

   Публікація статей у журналі «Технічна інженерія» платна. За одну повну сторінку матеріалу стягується плата у розмірі 40 грн.

  «Економіка, управління та адміністрування» та  «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»  – 50 грн.

  Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку.

Вартість додаткових послуг:

  1. Друкований примірник – 150 грн.
  2. Переклад анотації англійською (2 000 друк. знаків) – 80 грн.
  3. Оформлення списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (10 найменувань) – 30 грн.
  4. Оформлення списку літератури Гарвардським стилем (10 найменувань) – 50 грн.

Контакти

Адреса: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

E-mail: rvv@ztu.edu.ua

Тел.: (0412) 41-39-87.