РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ СЕКТОР

Послуги, що надає РВС

  1.  Коректорський висновок – для отримання потрібно надати матеріал у роздрукованому варіанті. Термін виконання – 2 робочих дня.
  2.  ISBN – для отримання потрібно надати:

              ° витяг з протоколу Вченої ради

Вимоги до оформлення публікацій

Сайти видань 

«Технічна інженерія» 

«Економіка, управління та адміністрування»

«Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»

«Public Policy and Accounting»

                  «Society and Security»

 

Оплата послуг:

   Публікація статей у журналах платна. За одну повну сторінку матеріалу стягується плата у розмірі 70 грн.

   Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку.

Вартість додаткових послуг:

  1. Переклад анотації англійською (2 000 друк. знаків) – 200 грн.
  2. Оформлення списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (10 найменувань) – 50 грн.
  3. Оформлення списку літератури Гарвардським стилем (10 найменувань) – 100 грн.

Контакти

Адреса: 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

E-mail: rvv@ztu.edu.ua