Як додати статті до профілю на Google Scholar - https://www.youtube.com/watch?v=wchGfRXZVHY&t=17s

Публікації  в бд Scopus

Публікації  в бд Web of Science

 З 1 січня 2019 р.  з усіх IP-адрес університету  відкрито  доступ до бд Scopus та Web of Science

 Доступ до ресурсів бази даних Scopus  за посиланням  https://www.scopus.com/

Відповідно до Указу Державного комітету України з питань технічного регулювання й споживчої політики від 10.11.2006р. №322 з 1 липня 2007 року в Україні набув чинності міждержавний стандарт.

     Інформація  про національні та міжнародні рейтинги ВНЗ України «Топ-200 Україна», «Scopus», «Вебометрикс» та інше.

Консолідований рейтинг вузів України 2016 року (ЖДТУ – 84 місце)

http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/

Рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою.

Європейська асоціація наукових редакторів EASE пропонує авторам і перекладачам наукових статей дотримуватись простих та зрозумілих рекомендацій для збільшення ефективності міжнародного обміну науковою інформацією.

Рекомендації вільно доступні більш ніж 20 мовами на веб-сторінці спільноти.

      Індекс цитування наукових статей (SCI)  показує, скільки разів статті, написані певним автором, були процитовані в працях інших авторів за певний рік. Бази даних індексують посилання, вказані в пристатейних списках публікацій, і надають кількісні показники цих посилань (сумарний об’єм цитувань, індекс Хірша та ін.).

Публікації рекомендовано розміщувати у журналах, що індексуються тією чи іншої реферативною базою даних.

З метою більш повного відображення результатів наукових робіт у світовому інформаційному просторі реферативну інформацією (автори, назва статті, ключові слова, анотація) рекомендується оформлювати трьома мовами: українською, російською, англійською.

Сторінки