«Туризм массове явище та феномен ХХІ століття»: До Всесвітнього дня туризму

    Всесвітній день туризму – щорічне свято,  яке відзначається 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв’язків між народами різних країн.

    Свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році. У незалежній Україні Всесвітній день туризму був додатково закріплений Указом Президента Україні від 21 вересня 1998 року № 1047/98 і має назву День туризму, який відзначається також 27 вересня.

    Сучасний світовий туризм перетворюється на глобальний чинник розвитку цивілізації, всіх її складових – економіки, соціальної сфери, духовної культури. Своїми функціями – світоглядною, культурно-пізнавальною, соціальною, комунікативною, інтегративною, рекреаційною – він істотно впливає на людину, її ціннісні орієнтації, процеси самопізнання і самовдосконалення.

    Згідно з інформацією ООН, щорічно понад мільярд людей здійснюють подорожі в інші країни. Завдяки цьому туризм став провідним сектором економіки, на частку якого припадає 10 відсотків глобального ВВП і 6 відсотків загального світового експорту. У резолюції ООН окремо зазначається, що індустрія туризму сприяє скороченню бідності і прискоренню всебічного розвитку.

    Глобальні процеси, що відбулися у туристичній індустрії світу, позначились і на розвиткові туристичної галузі України. Завдяки розвитку туризму Україна стає все більш відомою в світі як держава з багатою історією, природною і культурною спадщиною.

    Вітчизняна туристична галузь має всі передумови для інтенсивного розвитку: особливості географічного розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного й туристично-рекреаційного потенціалів.

    Одним з найважливіших напрямів державної політики в туристичній галузі є підвищення ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури, створення позитивного образу України як туристичної держави й активізація просування національного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних послуг.