Публікації в іноземних фахових виданнях

Публікації рекомендовано розміщувати у журналах, що індексуються тією чи іншої реферативною базою даних.

З метою більш повного відображення результатів наукових робіт у світовому інформаційному просторі реферативну інформацією (автори, назва статті, ключові слова, анотація) рекомендується оформлювати трьома мовами: українською, російською, англійською.

 

Індексація журналів у реферативних базах даних 

Scopus

Українські видання у Scopus:

http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html

Російські видання у Scopus:

http://health.elsevier.ru/about/news/?id=899

Перелік всіх назв журналів, що індексуються у Scopus:

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
    і в правому стовбці сторінки, у віконці "Key Links" завантажити файл "List of titles (xlsx)".

 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

 

Перелік українських журналів у РІНЦ: 

http://elibrary.ru/titles.asp

 

Index Copernicus

 

    Перелік українських журналів у Index Copernicus

    http://www.journals.indexcopernicus.com/search_journal.php, у вікні Kraj (Location) вказати Ukraine.