Інформація  про національні та міжнародні рейтинги ВНЗ України «Топ-200 Україна», «Scopus», «Вебометрикс» та інше.

Консолідований рейтинг вузів України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/

     Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України підсумовує рейтингові місця вузів за версіями  «Топ-200 Україна», «Scopus» і «Вебометрикс»

 

Рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою.

Європейська асоціація наукових редакторів EASE пропонує авторам і перекладачам наукових статей дотримуватись простих та зрозумілих рекомендацій для збільшення ефективності міжнародного обміну науковою інформацією.

Рекомендації вільно доступні більш ніж 20 мовами на веб-сторінці спільноти.

      Індекс цитування наукових статей (SCI)  показує, скільки разів статті, написані певним автором, були процитовані в працях інших авторів за певний рік. Бази даних індексують посилання, вказані в пристатейних списках публікацій, і надають кількісні показники цих посилань (сумарний об’єм цитувань, індекс Хірша та ін.).

Публікації рекомендовано розміщувати у журналах, що індексуються тією чи іншої реферативною базою даних.

З метою більш повного відображення результатів наукових робіт у світовому інформаційному просторі реферативну інформацією (автори, назва статті, ключові слова, анотація) рекомендується оформлювати трьома мовами: українською, російською, англійською.

В Україні в 2014 році була створена і працює в тестовому режимі інформаційно-аналітична система "Бібліометрика української науки" — проект, який розвивається за безпосередньої участі наукової спільноти і який можна назвати загальнодержавною системою моніторингу та відстеження тенденцій розвитку української науки.

Сторінки