Видання "Житомирської політехніки"

Викладено основні відомості про порядок проектування та склад проектної документації каменеобробних підприємств; охарактеризовано їх структуру, основні технологічні схеми виготовлення продукції. Наведено процеси розпилювання фактурної обробки, окантування плит-заготовок.  Додатково розглянуто питання, пов'язані з характеристикою сировини та продукції каменеобробних підприємств, а також наведено вимоги до якості виробів з природного каменю.Посібник призначений для студентів гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів, але може використовуватись і студентами інших інженерних та інженерно-будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.
В підручнику описані методи розрахунку та конструювання металорізальних інструментів. Суттєве місце відводиться аналізу загальних принципів конструювання різальних інструментів, володіння якими дозволяє грамотно проектувати нові та удосконалювати відомі інструменти.Викладено рекомендації щодо вибору матеріалів, що застосовуються при виготовленні різальних інструментів, а також розглянуто абразивні інструменти, які знаходять значне застосування у машинобудуванні.Для студентів машинобудівних спеціальностей.
Наведено матеріали щодо завдань, вимог і послідовності курсового проектування деталей машин. Подано типові питання для самоконтролю,  захисту курсової роботи та методику оцінювання процесу проектування. Розглядаються типи приводів і рекомендована послідовність та особливості розрахунку основних елементів передач. Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів напрямків підготовки, які вивчають загальноінженерні дисципліни, виконують курсову роботу або проект, які передбачені освітніми стандартами.
У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з дослідженням організаційно-економічного механізму формування бізнес- моделі на сучасних підприємствах з метою більш ефективного управління ними. Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, підприємців, фінансових контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника керівники та спеціалісти мають можливість набути базової підготовки з питань управління в господарській діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані управлінські рішення.