Алгоритмічно-програмні методи обробки сигналів та відеозображень для мобільного комплексу радіомоніторингу

     У монографії викладено наукові основи алгоритмічно-програмних методів та засобів обробки сигналів та відеозображень для мобільного комплексу радіомоніторингу. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у забезпеченні ефективного радіомоніторингу, виявленні та просторовій локалізації несанкціонованих радіоелектронних засобів і джерел завад, що порушують нормальне функціонування радіоелектронного обладнання. Для мобільного комплексу радіомоніторингу розроблено метод, математичну та програмну модель, алгоритм безпошукового кореляційно- інтерферометричного пеленгування з використанням двоелементної антенної системи та багатоелементної лінійної антенної решітки. Виконано дослідження основних властивостей та проведено оптимізацію розроблених алгоритмів пеленгування. Запропоновано використання відеозображень для детектування перешкод при автономній навігації у неструктурованому просторі. Розроблено теорію та методи комп’ютеризованої обробки відеозображень з рухомими об’єктами вимірювань, розроблено та досліджено пристрій для вимірювання параметрів руху об’єктів з комплексуванням двох каналів вимірювання, розроблено нейромережеві методи визначення параметрів руху об’єктів за їх відеозображеннями, класифікації та аналізу перешкод при автономній навігації мобільного комплексу пеленгування. Книга складається з семи розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузі радіотехніки, телекомунікацій та приладобудування.