Безвесільна О.М. П’єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи: монографія / О.М. Безвесільна, А.Г.Ткачук.- Житомир: ЖДТУ, 2013.- 240с.

У монографії викладено: основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нового п'єзоелектричного гравіметра (ПГ) авіаційної гравіметричної системи (АГС), що використовується при вимірюваннях гравітаційних аномалій авіаційною гравіметричною системою (АГС); відомості про практичне застосування ПГ; нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ІІГ. Монографія містить відповідні програми та алгоритми. Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.