Боримська К.П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства: проблеми методології й організації / К.П.Боримська.- Житомир:ЖДТУ,2014.-624с.

Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадамоблікового забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві. Окрему увагу приділено обґрунтуванню концепції інтегрованого каталектичного облікового забезпечення системи економічної безпеки підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень. На основі даної концепції розроблено методологічні засади удосконалення бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні проекти та операцій з похідними фінансовими інструментами.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та управління економічною безпекою суб’єктів господарювання.