Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.1: монографія / за заг. ред. С.Ф. Легенчука.-Житомир: ЖДТУ,2014.-340с.

Підготовлено за результатами наукових досліджень кафедри обліку і аудиту ЖДТУ. Праці присвячені актуальним на сьогоднішній день питанням розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку.

Особлива увага приділяється питанням розвитку бухгалтерського обліку як складової системи управління підприємством, впливу трансформаційних процесів економічної системи на розвиток бухгалтерського обліку, актуальним проблемам бухгалтерського обліку та економічного аналізу в умовах зростання потреб користувачів облікової інформації.

Видання призначено для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.