Чижевська Л.В. Кодекс етики професійних бухгалтерів : навчальний посібник / Л.В. Чижевська. – Ж.: ЖДТУ, 2019. - 160 с.

     Навчальний посібник призначений для контролю засвоєння змісту Кодексу етики професійних бухгалтерів. Призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування».