Чижевська Л.В. Словник економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси / Л.В.Чижевська, А.Ю.Масловська. - Житомир: ЖДТУ, 2014. - 196с.

 Унікальність словника полягає в синтезі понять бухгалтерського обліку та фінансів. Перевагою даного словника є не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й спроба їх зіставлення та порівняння. Наявність термінологічних невідповідностей впливає на спілкування різних наук. Їх аналітичне зіставлення сприяє наближенню категоріального апарату суміжних дисциплін.

Авторами виявлено найбільш важливі категорії фінансів та зроблена спроба їх порівняння з метою мінімізації термінологічної плутанини. Розглянутий у словнику термінологічний перелік є неповним, його основним завданням є формування у читача загального розуміння найбільш поширених термінів. Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку та фінансів, по кожному з яких наведено визначення сутності.