Дорошенко В.В., Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О. Водні ресурси та їх охорона: Навчальний посібник. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2017. - 264 с.

     У навчальному посібнику для роботи студентів викладено теоретичні основи сучасної охорони водних ресурсів, основні питання щодо оцінки природного та антропогенного впливу на водне середовище, нормативна, правова та законодавча база. Розглянуті водні ресурси і їх складові частини, стан питної води в Україні. Викладено методику кількісної оцінки поверхневого і підземного стоків. Обґрунтовано необхідність регулювання водних ресурсів за допомогою водосховищ і водного балансу ґрунтів - меліоративними заходами. Зазначено вплив на водні джерела ерозії та заходи боротьби з нею. Значна частина матеріалу посібника присвячена причинам погіршення стану водних джерел, боротьбі з цим негативним явищем за допомогою законодавчих та водоохоронних заходів. Встановлено негативну роль стічних вод у погіршенні екологічного стану природних водних джерел, а також розглянуто методи і способи очищення побутових і промислових стоків. Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів екологічного спрямування.