Головня В.Д. Деталі машин. Курсове проектування : навч.-метод. посібник / В.Д. Головня, Г.М. Виговський, Н.О. Балицька. – Ж.: Житомирська політехніка, 2019. - 120 с.

     Розглянуто методику курсового проектування деталей машин. Наведені завдання і приклади проектування приводів загального призначення з одноступінчастим зубчастим редуктором (циліндричним, конічним і черв’ячним) та відкритою передачею. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів напрямів підготовки 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання.