Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти / С.Ф. Легенчук. - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 204 с.

    Монографію присвячено аналізу проблеми методологічної варіантності в бухгалтерському обліку з урахуванням особливостей історичного розвитку національної системи бухгалтерського обліку та сучасних світових тенденцій розвитку систем облікового регулювання. Розроблено теоретичні засади концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку та здійснення бухгалтерського вибору.

    Окрему увагу приділено авторському баченню розуміння сутності процесів бухгалтерського відображення господарської реальності підприємства та формування соціальної реальності, аналізу шляхів розвитку бухгалтерського відображення господарської реальності в світлі удосконалення концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку.

    Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та в світі.