Мельниченко О.В. Теорія, методологія та практика обліку, аналізу і аудиту електронних грошей в банках / О.В.Мельниченко.- Житомир: ЖДТУ, 2015.-384с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад обліку, аналізу й аудиту електронних грошей в банках та призначена для надання читачам уявлення про механізми проведення оцінки роботи банків із цим сучасним та перспективним платіжним засобом.

З монографією варто ознайомитись науковцям, докторантам, аспірантам, студентам-магістрам та працівникам банківських та інших установ, а також іншим особам, що цікавляться питаннями грошового обігу, сучасних платіжних засобів й використання електронних грошей у розрахунках та питаннями розвитку бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту.