Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю. Ч. ІI. : навч. посібник / В.В. Коробійчук та ін. -Житомир: ЖДТУ, 2013. -152 с.

Розглянуто основні поняття про показники якості продукціі; методи визначення цих показників, система управління якістю продукції. Наведено сучасні технічні вимоги промисловості до природного облицювального каменю та виробів з нього.  Вказано методи випробовувань матеріалів та о6лицювальних виробів з гірських порід. Наведено різновиди облицювального природного каменю. Навчальний посібник може бути корисним для гірничих інженерів, каменеобробників, будівельників, архітекторів, аспірантів та студентів вищих гірничих навчальних закладів.