Панішев А.В. Методолоriя наукових досліджень : навч. посібн. / А.В. Панішев, А.Б. Мацій, Т.І. Пількевич. - Житомир: ЖДТУ, 2013. - 148с.

В посібнику розглянуті основні поняття загальної теорії методів пізнання. Він знайомить читача з еволюцією системи наукових знань, загальнологічними законами та з особливос­тями сучасних наукових досліджень, в яких домінуюча роль відводиться математичному моделюванню і прикладній математиці. Посібник адресований студентам, що навчаються за напрямками "Інформатика", "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення".