Подчашинський Ю.О. Проектування та конструювання пристроїв та систем управління/ Ю.О. Подчашинський, Ю.О. Шавурський, О.О.Лугових: Навчальний посібник. - Житомир: ЖДТУ, 2018.-280 с.

    В навчальному посібнику розглянуто загальні принципи проектування та конструювання пристроїв та систем управління, методи формалізації завдання па проектування та методи розробки алгоритмів управління виробничим обладнанням на промислових підприємствах. Проектування пристроїв автоматики та управління пропонується здійснювати у формі скінчених та мікропрої рамних автоматів на елементній базі цифрової схемотехніки. Розглянуто питання проектування систем автоматичного регулювання та контролю параметрів об'єктів.  Розроблено методи вимірювання та контролю поточних координат, геометричних параметрів та параметрів руху елементів виробничого обладнання та промислових виробів, що виготовляються, на основі комп’ютеризованої обробки їх відеозображень. Для синтезу регуляторів та моделювання роботи систем управління використано пакет прикладних програм МАТЬАВ. Оцінювання поточних координат та параметрів руху об’єктів управління здійснюється па основі фільтра Каймана та експоненціального згладжування результатів вимірювань.  Матеріал навчального посібника має практичну направленість та супроводжується прикладами. В посібнику також наведено теоретичні відомості та завдання до лабораторного практикуму з проектування систем управління. Навчальний посібник розраховано на студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології», він також може бути корисним для фахівців, які займаються розробкою систем управління.