Подчашинський Ю.О. Приладова система для вимірювання геометричних параметрів об’єктів на основі комп’ютеризованої обробки відеозображень: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2018. - 212 с.

    У монографії викладено результати розробки та дослідження нової приладової системи для вимірювання геометричних параметрів об'єктів. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання механічних величин. Визначення геометричних параметрів приладовою системою здійснюється па основі комп'ютеризованих методів обробки цифрових відеозображень об'єктів вимірювань. Отримані напрацювання (принципи побудови приладової системи; математичні моделі відеозображень та вимірювального каналу; методи та алгоритми комп'ютеризованої обробки відеозображень; методики проведення вимірювань геометричних параметрів; методики оптимізації параметрів приладової системи та її адаптації до нестаціонарних умов вимірювань на основі штучних нейронних мереж) дозволять підвищити точність та швидкодію вимірювання геометричних параметрів при практичному використанні приладової системи. Запропонована приладова система може бути використана для визначення геометричних параметрів різноманітних технічних об'єктів, промислових виробів та об'єктів екологічних досліджень. Книга складається з восьми розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників та фахівців в галузі приладобудування та автоматизації.