Подчашинський Ю.О. Стиснення та перетворення цифрових відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри об’єктів: Монографія. – Ж.: ЖДТУ, 2019.- 200 с.

     У монографії викладено теоретичні основи методів стиснення та перетворення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри об’єктів. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової  проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання механічних величин. Запропоновано комп’ютеризовані методи стиснення та перетворення відеозображень, що є складовою частиною вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху різноманітних технічних об’єктів, технологічного обладнання та промислових виробів в процесі їх виготовлення. Отримані напрацювання (принципи побудови засобів вимірювань з цифровими відеозображеннями, методики стиснення та перетворення відеозображень, методики використання стиснення цифрових відеозображень об’єктів при вимірюванні їх параметрів, алгоритми та програми обробки відеозображень з вимірювальною інформацією) дозволять підвищити точність та швидкодію вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів при вирішенні прикладних задач. Книга складається з п’яти розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузі приладобудування та автоматизації.