Подчашинський Ю.О. Вимірювання параметрів руху об’єктів на основі комп’ютеризованої обробки відеозображень/ Ю.О. Подчашинський, О.О. Лугових, Ю.О.Шавурський: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2018.-192с.

    У монографії викладено наукові основи побудови засобів вимірювання параметрів руху об’єктів на основі комп’ютеризованих методів обробки цифрових відеозображень. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання механічних величин. Запропоновано комп’ютеризовані методи вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху різноманітних технічних об’єктів, технологічного обладнання та промислових виробів в процесі їх виготовлення. Отримані напрацювання (принципи побудови засобів вимірювання параметрів руху з цифровими відеозображеннями, методики проведення вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху, методики використання стиснення цифрових відеозображень об’єктів при вимірюванні їх параметрів, алгоритми та програми обробки відеозображень з вимірювальною інформацією про параметри руху об’єктів, методики оптимізації параметрів та адаптації засобів вимірювання параметрів руху до несприятливих та нестаціонарних умов на основі штучних нейронних мереж) дозволять підвищити точність та швидкодію вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху об'єктів при вирішенні прикладних задач. Книга складається з п’яти розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузі приладобудування та автоматизації.