Полчанов А. Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення : монографія. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 464 с.

    Монографія присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних положень та формуванню практичних рекомендацій щодо розвитку фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення. Базовою ідеєю дослідження є провідна роль фінансових ресурсів та можливостей економічних агентів для їх залучення з метою подолання наслідків воєнних конфліктів та забезпечення розвитку суспільства після завершення бойових дій.