Проектування каменеобробних підприємств. Ч. II : навч. посібник / С.С. Іськов, В.В. Коробійчук, В.Г. Кравець, Р.В. Соболевський, А.О. Криворучко, О.М. Толкач. – Ж.: ЖДТУ, 2019. - 248 с.

     У другій частині посібника викладено основні відомості про шламове та складське господарства каменеобробного підприємства, системи транспортування сировини, напівфабрикатів та готових виробів. Висвітлено основні питання компонування та планування основних та допоміжних цехів і відділень. Додатково розглянуто питання, які пов'язані з охороною праці, технікою безпеки, пожежною безпекою і охороною навколишнього середовища. Також наведено порядок розрахунку основних техніко-економічних показників роботи підприємства.