Романчук К.В. Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності: монографія / К.В. Романчук. - Житомир: ЖДТУ, 2012. - 528 с.

Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності для вирішення проблеми повноти облікової інформації про майно, що знаходиться у підприємства в різних правових режимах. Окрему yвaгy приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку активів сучасному рівню розвитку економіко-правових відносин. Розроблено методологію бухгалтерського активів з урахуванням альтернативних концепцій їх визнання - концепції власності та концепції контролю. Удосконалено методику обліку операцій з завдатком, орендою, майновими правами, одержаними як внесок до статутного капіталу. Видання призначене для докторантів, аспiрaнтiв, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.