Шуляренко Л.І. Довідник процесуальних документів з господарського законодавства: навч.-метод. видання І Л. І. Шуляренко, А. М. Бібік ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.І. Муляра. - Житомир: ЖДТУ, 2015. - 96 с.

Довідник містить зразки найбільш поширених документів з господарського законодавства. За допомогою цього видання можна самостійно скласти претензію, позовну заяву, договір та ін. документи. Призначення цього видання - допомогти громадянам у захисті  своїх  законних прав  і інтересів.