Єльнікова Т.О., Подчашинський Ю.О. Автоматизоване вимірювання геометричних параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах: Монографія. – Ж.: Житомирська політехніка», 2019. -180 с.

     У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів контролю екологічного стану водойм на основі використання сучасних інформаційних технологій. Запропоновано автоматизовані методи формування та обробки відеозображень проб води з водойм, розроблено автоматизовану систему контролю за екологічним станом водойм господарсько-побутового призначення на основі аналізу відеозображень проб води, створено методики ідентифікації фітопланктону за видовим складом на основі виміряних геометричних параметрів, розроблено математичні моделі сезонної динаміки змін чисельності та видового складу фітопланктону у водоймах. Книга складається з п'яти розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузях приладобудування та технологій захисту оточуючого середовища.