Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. – Ж.: Житомирська політехніка, 2019. - 400 с.

     Навчальний посібник «Облік зовнішньоекономічної діяльності» складений з урахуванням вимог нового валютного законодавства, що вступило в дію в 2019 р. В основу викладення матеріалу покладено діючу практику викладання, що робить можливим використання його закладами вищої освіти України різних рівнів акредитації. Призначений для студентів відповідних спеціальностей, викладачів, бухгалтерів та інших практикуючих фахівців економічного спрямування.